Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης


Τα διεθνή πρότυπα (ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Α & ΕΙΑ/ΤΙΑ 569, ISO/IEC DIS 11801 & CENELEC-EN 50173) που απαιτούνται για τη δόμηση μιας σωστής και λειτουργικής καλωδιακής εγκατάστασης εφαρμόζονται τόσο σε νέες όσο και σε παλιές κτιριακές εγκαταστάσεις. Στα νέα κτίρια η δομημένη καλωδίωση σχεδιάζεται και εγκαθίσταται μαζί με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ενώ στις παλιές κτιριακές εγκαταστάσεις γίνεται με υλικά που εγκαθίσταται συνήθως εξωτερικά των τοίχων (συστήματα καναλιών και όδευσης καλωδίων με επικάναλες πρίζες).

Η AdminPC αναλαμβάνει με υπευθυνότητα τη μελέτη, την προμήθεια των υλικών, την εγκατάσταση και την πιστοποίηση ενός συστήματος δομημένης καλωδίωσης είτε πρόκειται για νέα είτε για παλιά κτιριακή εγκατάσταση. Η τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε λύσεις που μπορούν να σας προσφέρουν μείωση του κόστους της εγκατάστασης και απόλυτη κάλυψη των σημερινών αλλά και των μελλοντικών σας αναγκών.

Με την εγκατάσταση ενός συστήματος δομημένης καλωδίωσης μπορούμε να καλύψουμε τις παρακάτω ανάγκες


Κλείστε ραντεβού με έναν συνεργάτη μας ώστε να συζητήσουμε τις ανάγκες της επιχείρησης σας.Λύσεις για την επιχείρηση

Απομακρυσμένη Υποστήριξη


Απομακρυσμένη Υποστήριξη

  • Απομακρυσμένη Υποστήριξη
  • Remote Support Login
  • Δείτε τον τρόπο της απομακρυσμένης σύνδεσης