Αντικατάσταση Πληκτρολογίου Laptop


Σας χάλασε το πληκτρολόγιο του laptop?
Κανένα πρόβλημα, η Admin PC σας επισκευάζει το πληκτρολόγιο σχεδόν ανέξοδα ή σας το αντικαθιστά με ένα καινούργιο σε πολυ προσιτή τιμή. Μην αφήνετε ένα φθαρμένο ή χαλασμένο πληκτρολόγιο να σας χαλάει την διάθεση και να σας δυσκολεύει την ζωή!

Τα κυριότερα προβλήματα που εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο του laptop:


Λύσεις για την επιχείρηση

Απομακρυσμένη Υποστήριξη


Απομακρυσμένη Υποστήριξη

  • Απομακρυσμένη Υποστήριξη
  • Remote Support Login
  • Δείτε τον τρόπο της απομακρυσμένης σύνδεσης